CLT panely

Technológia výroby CLT panelov

CLT panely pre montované domy sa vyrábajú z PEFC certifikovaného smrekového dreva. Sú tvarovo stále a samotná konštrukcia je bez tepelných mostov.

Drevo je v procese výroby najprv vysušené na 12 % vlhkosť, vytriedené, nastavené podľa dĺžky, ohobľované a potom zlepené do jednovrstvových dosiek. V ďalšej fáze výroby sa jednovrstvové dosky tlakom zlepia do 3, 5 alebo 7 vrstvového panelu. Lepenie sa vykonáva ekologickými lepidlami bez obsahu formaldehydu, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Kolmá orientácia jednotlivých vrstiev zaručuje vysokú statickú a tvarovú stabilitu základných panelov. Takto sa vytvorí plnostenný konštrukčný prvok, ktorý sa následne spracováva presne podľa projektovej dokumentácie. Vyrežú sa otvory pre okná, dverné otvory a v prípade požiadavky sa vyfrézujú rozvody a otvory pre elektrinu, vodu a pod.

Panely môžu byť v interiéri priznané – pohľadové – čím stena získa prírodný vzhľad s priznanou štruktúrou dreva alebo aj nepohľadové, na ktoré nadväzuje priama montáž sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek na povrch panelu. V prípade potreby sa medzi panelmi a sadrovláknitými doskami vytvorí

inštalačná predstena na vedenie rozvodov elektroinštalácií a zdravotechniky. Vzduchová medzera je vyplnená minerálnou tepelnou izoláciou. Takýmto spôsobom a správnou kombináciou jednotlivých vrstiev získame výbornú zvukovoizolačnú priečku.

Ukážka nášho využitia CLT panelov

Príklady použitia CLT panelov v Európe

Požiarna odolnosť

Masívne drevo je voči požiaru odolnejšie, než je o ňom všeobecná mienka. Drevená konštrukcia je dokonca odolnejšia ako betónová alebo oceľová!

Oheň k horeniu potrebuje kyslík a zuhoľnatený povrch bráni jeho prístupu, čím je horenie nedokonalé a dochádza k samohasiacemu efektu. Masívna konštrukcia CLT panelu v prípade požiaru síce zuhoľnatie, ale nezrúti sa ako oceľové a betónové konštrukcie. V budovách horia pri požiari predovšetkým plastové materiály a nábytok, a tak overená požiarna bezpečnosť 60 minút umožní bezpečnú evakuáciu osôb a aj efektívny hasičský zásah.

Energetická úspora

Vďaka svojej tepelnej kapacite a hmote môžu CLT panely v zimnom období dobre akumulovať teplo. V letnom období zasa vysoká tepelná kapacita bráni prehrievaniu miestností prestupom tepla cez konštrukciu steny či stropu do interiéru celej budovy.

CLT panely možno kombinovať so všetkými známymi zatepľovacími systémami. Stavby s touto konštrukčnou skladbou spĺňajú požiadavky na energeticky vysoko úsporné budovy. CLT je schválený a atestovaný stavebný prvok a jeho výroba podlieha prísnym externým kontrolám. Tieto kontroly zaisťujú vysoko kvalitné a bezpečné stavanie s neuveriteľným estetickým výrazom v interiéri aj v exteriéri.

Máte záujem o využitie CLT panelov vo Vašom novom drevodome?

Dohodnite si konzultáciu!