Realizované stavby

Príklady realizovaných stavieb montovaných domov: