Nízkoenergetický dom

Ako už hovorí samotný názov, nízkoenergetické domy sú tie, ktorých energetická spotreba je nižšia ako pri bežných domoch. Optimalizácia energetického výdaju a využitie nových zdrojov energie vedú k úspore, ktorá sa prejaví aj vo vašej peňaženke. V prípade nízkoenergetického domu je úspora energie až o 80% nižšia v porovnaní s klasickou stavbou.  

Nízkoenergetické domy

Dohodnite si konzultáciu!

Aký je rozdiel medzi nízkoenergetickým domom a klasickou stavbou?

 • Nízkoenergetický dom musí splniť stanovené technické parametre
 • Využíva kvalitné izolačné okná a  izolačné materiály
 • Využíva kvalitné spracovanie riadeného vetrania: prívod a vývod čerstvého vzduchu, jeho ohrievanie a ochladzovanie – zabezpečí stálu a príjemnú teplotu domácnosti

 

Aké sú výhody nízkoenergetického domu?

 

 • Nízka spotreba: vaša spotreba za jeden rok na vykurovanie domu bude nižšia ako 15 – 50 kW/m2 (pri výmere 150m2)
 • Dramatická úspora energie
 • Nižšie mesačné výdavky za energie
 • Zvuková izolácia
 • Vysoká úroveň tepelnej izolácie
 • Zníženie a zefektívnenie vykurovania a chladenia
 • Využívanie pasívnej energie a obnoviteľných zdrojov
 • Využitie recyklovateľných materiálov
 • Zvýšenie hodnoty vašej nehnuteľnosti
 • Nemusíte sledovať ceny energie: obnoviteľné zdroje sú predsa zadarmo.

Izolácia domu

Na čo dbať pri stavbe nízkoenergetického domu?

 

Dôvera

Jedným z najdôležitejších faktorov je dôvera medzi zhotoviteľom a vami. V dnešnej dobe existuje mnoho spoločností, ktoré svoju stavbu prezentujú ako nízkoenergetický dom, no v skutočnosti nespĺňa jednotlivé parametre. Zhotoviteľ si teda musí získať vašu dôveru nie slovami a sľubmi ale výsledkami.

 

Využitie materiálov

Trojité okná, kvalitný obvodový plášť a využitie správnej technológie predlžujú životnosť domu. Pri stavbe sú využité CLT panely, ktoré sú vyrobené z PEFC certifikovaného smrekového dreva. CLT panely bránia v zimnom období prehrievaniu domu a v lete zabezpečujú efektívne akumulovanie tepla. Nesprávne a neefektívne využitie materiálov môže spôsobiť, že celá myšlienka nízkoenergetického domu nebude realizovaná.

 

Tvar a orientácia domu

Zbytočné výklenky a nesprávna orientácia miestností znižuje efektivitu stavby. Na južnú stranu sú orientované izby, ktoré sú využívané najčastejšie, na severnej sú umiestnené sklady či iné menej navštevované miestnosti. Ak sa rozloženie miestností zmení počas výstavby, znižuje sa efektivita a energetická výhodnosť stavby. Pri situovaní sa môžete poradiť s našimi odborníkmi.

Nízkoenergetický drevodom

Dohodnite si konzultáciu!