Difúzne otvorená rámová konštrukcia

Konštrukciu dodávame buď vo forme panelov vyrobených vo výrobnom závode, výhodou je potom veľmi rýchla montáž s elimináciou nepriaznivých klimatických vplyvov, alebo je možné konštrukciu zmontovať aj priamo na stavbe, kde najväčšou výhodou je možnosť výstavby aj v ťažko dostupných miestach, kde nie je možný prístup s kamiónovou dopravou.

Fyzikálne vlastnosti konštrukcie

  • hrúbka konštrukcie – 337mm
  • požiarna odolnosť – DP3 REI45
  • súčiniteľ prechodu tepla U = 0,141 W/(m2K)
  • fázový posun teplotného kmitu 14,0 h
  • vnútorná povrchová teplota konštrukcie 18,9 C

Výhody konštrukcie

  • Vysoká životnosť,
  • difúzne otvorená konštrukcia,
  • certifikovaná skladba,
  • certifikované jednotlivé materialy konstrukcie.

Zateplenie obvodových stien drevovláknitou izoláciou Steico

Drevovláknitá izolácia zabezpečuje funkčný systém odvodu vodných pár z konštrukcie. Zabraňuje týmto vzniku zdraviu škodlivých plesní a taktiež vzniku poškodení konštrukcie, zabezpečuje zdravé bývanie a tepelnú pohodu domu. Vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti má výborné akumulačné vlastnosti a tvorí dokonalú protihlukovú ochranu. Okrem tepelnej izolácie tvorí prirodzenú ochranu domu proti prehrievaniu v letných mesiacoch bez investície do ďalších chladiacich zariadení a bez zvýšených prevádzkových nákladov.