Potrebujú montované domy stavebné povolenie?

Plánujete výstavbu montovaného domu? Tento typ domov má oproti klasickej výstavbe murovaného domu množstvo výhod. Keďže ide o montovaný dom, mnoho ľudí má dojem, že stavebné povolenie nepotrebujú. To však nie je pravda. Montovaný dom, aj keď je jeho výstavba jednoduchá a časovo nenáročná, nie je možné presúvať niekoľkokrát do roku. Aj z toho dôvodu si montovaný dom si vyžaduje stavebné povolenie.

Interiér drevodomu

V tomto článku vám ozrejmíme, prečo si stavba montovaného domu vyžaduje stavebné povolenie a ako správne pripraviť potrebnú dokumentáciu.

Mobilný dom

Stavebné povolenie nie je potrebné v prípadoch, ak plánujete kúpu mobilného domu. Čo to však je mobilný dom? Na trhu je niekoľko typom mobilných domov. Mnoho ľudí však za tento termín schováva aj typ domov, ktorý sa za mobilný považovať z technického hľadiska nemôže. Aj napriek tomu, že montovaný dom je, ako už názov hovorí “montovaný”, nie je možné ho prenášať.

Mobilné domy sú vhodné najmä za účelom turistiky alebo rekreácie. Ideálou lokalizáciou je preto blízkosť vodnej plochy, jazera či nádrže. Výhodou mobilných domov je jeho rýchla zmena polohy prostredníctvom koliesok.

Dom

Montovaný dom

Ak ste sa rozhodli pre kúpu montovaného domu, začnite s vybavovaním dokumentov k spravenému povoleniu už dnes. V prípade nečakaných okolností môže tento proces trvať až niekoľko týždňov. Aké dokumenty je preto nutné vybavovať?

1. Stavebné povolenie

Kam ísť vybavovať žiadosť? Stavebný úrad vo vašom meste či obci by mal prijať vašu žiadosť na stavebné povolenie. Úrad následne zadá oficiálne povolenie alebo naopak zamietnutie. Stanovisko o stavbe musí vydať úrad do 60 dní od dátumu, kedy si žiadosť podáte.

Všetky potrebné informácie a definície sú obsiahnuté v zákone č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Rodinné domy sa radia do kategórie jednoduchých stavieb, pretože ich plocha nie je väčšia ako 300 m2 a výšku majú menšiu ako 15 m. Montované domy sú  z toho dôvodu súčasťou práve tejto kategórie.

Projekt montovaného domu

2. Územné povolenie

Aj jednoduché stavby, ako sú montované domy, potrebujú územné povolenie. Ak miesto, pozemok, na ktorom plánujete výstavbu alebo položenie montovaného domu je súčasťou územného plánu obce a má charakteristiku pozemku vhodného na výstavbu domov, situácia je jednoduchšia. Územné a stavebné konanie je možné riešiť v jednom kroku.

Situácia je odlišná v prípade, ak je pozemok lokalizovaný na územnom plán avšak bez povolenia stavby, teda nie je súčasťou lokality vhodnej na stavbu. Vaše kroky by v tomto prípade mali viesť na mestský úrad.

Ak však váš pozemok nie je stavebný pozemok ale orná pôda, povolenie budete potrebovať aj od ďalších úradov. V tom prípade navštívte okresný úrad. Z pozemkového fondu, kde je pozemok charakterizovaný ako orná pôda bude následne odobraný.

Montovaný dom

Nezabudnite komunikovať so susedmi

Účastníci stavebného konania sú aj vaši susedia. Pre zachovanie dobrých vzťahov je preto dobré porozprávať sa o tom, aké sú vaše plány so stavbou a s pozemkom. Pripravíte ich tak na začatie stavebného konania, čím sa môže skrátiť čas byrokratických procesov.

Exteriér drevodomu

Čo nezabudnúť pripojiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia?

  • Projektová dokumentácia
  • List vlastníctva
  • Stavebné povolenie
  • Územné rozhodnutie
  • Elektrická sieť: Kontaktujte vašu energetickú spoločnosť so žiadosťou o potvrdenie pripojenia do energetickej siete. K dokumentu pripojte všetky dokumenty týkajúce sa elektroinštácie.
  • Vodárenská sieť: K dokumentácii pridajte aj informácie týkajúce sa pripojenia na vodu či kanalizáciu a celková vodoinštalácia.
  • Plynárenská sieť: Ak sa plánujete napojiť aj na plynárenskú sieť, dokumentáciu musíte taktiež predložiť.
  • Informácie o zhotoviteľovi stavby, kto bude na montovanom dome pracovať

Kreslo v drevodome

Po tom, čo všetky dokumenty pripravíte a odovzdáte na úrad, môže začať proces schvaľovania. Na stavebný úrad zas infromuje všetkých aktérov o začatí konania. K dokumentu sa môžu vyjadriť všetci účastníci. Ak však nikto z uvedených nepodá žiadnu pripomienku (do 15 dní), stavebný úrad vyjadrí svoje rozhodnutie.

Čím lepšie budete mať dokumentáciu pripravenú, tým je vyššia šanca, že rozhodnutie dostanete do rúk najskôr. Avšak správna dokumentácia nemusí byť zárukou skrátenia doby čakania. Stavebný úrad navštívte aj osobne a opýtajte sa vaše konkrétne otázky odborníkov v úrade.

Máte záujem o stavbu drevodomu?

Dohodnite si konzultáciu!